Новите опции се предлагат от месец юни 2021г. Усъвършенстваният робот WX153 от ВИТМАН – идеалното решение за автоматизация при шприц машини със сила на затваряне от 500 до 1,300 тона.

press witt wx153 acservo 2021 05 web

WX153 робот със серво ротационна ос, монтирана върху вертикалната ос

Системата се състои от декартова аксиална структура с подвижна ос X, която служи като ос за демолдиране. Възможни са хоризонтален ход до 18 м и вертикален ход до 2,600 мм.

Предлага се X-ход до 1,400 mm за отстраняване на части, който осигурява максимален обхват от около 1,790 мм. В този контекст терминът „обхват“ означава максималното разстояние между хоризонталната ос и монтажната плоча на ротационната ос в долния край на вертикалната ос.

WX153 reach stroke

Разлика между обхват и ход на оста X  

Вътрешни тръби и/или окабеляване във вертикалната Y-тръба, лесно достъпни точки за смазване и интегриран шкаф за управление в задната част на хоризонталния носач са част от стандартното оборудване на робота WX153. Шкафът за управление е с първоначалните си размери, независимо от броя на прикрепените допълнителни оси.

Три допълнителни оси могат да бъдат монтирани към всеки робот в края на неговата вертикална ос, за да задвижат грипера за преместване на детайлите. Освен това, ВИТМАН е в състояние да предложи тандемни решения за роботи, тоест две движещи се единици, действащи заедно на основния носител. Дори в такива случаи не е необходимо да се използва допълнителен шкаф за управление, така че предвиденото за него място до машината за леене под налягане може да се използва за други периферни устройства, различни от оборудването за автоматизация.

Роботът WX153, който беше показан от ВИТМАН в първата презентация на ВИТМАН Интерактив във Виена на 19 май, беше оборудван с три допълнителни оси на серво въртене (A-, B- и C-Серво). По този начин могат да се програмират синхронизирани 6-осни движения или по-малко на брой, като системата за управление на робота R9 от ВИТМАН автоматично координира скоростите на отделните оси, които трябва да бъдат синхронизирани, така че всички въртеливи и транслационни движения да се изпълняват едновременно.

WX153 additional servo rotary axis

Схематична диаграма на допълнителни серво ротационни оси

Различни оптимизации все още дават възможност на WX153 да работи с грипер с товароносимост над 20 кг, дори когато се използват три (!) допълнителни оси. В сравнение с предходната концепция на устройството, това се равнява на възможно увеличение на товароносимостта с повече от 30%.