AIRMOULD® Next e следващо поколение технология от Витман Батенфелд с въздух под налягане. Това е процес, при който в кухината на матрицата, която вече частично или изцяло е напълнена с пластмасова стопилка, се впръсква азот. По този начин се създава вътрешна структура на матрицата и се произвеждат леки детайли с кратък производствен цикъл и добра повърхност.

wiba pr 07 2021 airmould next 1 web

Всички компоненти, необходими в процеса, се произвеждат от ВИТМАН БАТЕНФЕЛД, а именно: генератор на азот, който извлича азота директно от атмосферата и спестява разходи за доставка на газа; компресор, който създава максимално налягане на газа до 330 бара.

wiba pr 07 2021 airmould next 2 web

И двата компонента могат да бъдат свързани в една система от връзки с маркучи и по този начин да снабдяват с газ няколко шприц машини. Управлението на налягането може да бъде настроенo директно от системата за управление на машината. Ако технологията се използва от машини на други производители, тогава е необходимо допълнително ръчно управляемо устройство.

wiba pm 04 2021 3a kleiderbuegel airmould

Основните акценти при разработването и усъвършенстването на технологията са върху лесното използване от потребителя, по-добро качество на наблюдение и компактен дизайн. При новата AIRMOULD® Next система не е необходим външен шкаф за управление. AIRMOULD® Next технологията може да бъде демонстрирана директно от производствена площадка в техническата лаборатория на ВИТМАН БАТЕНФЕЛД Германия в Майнерцхаген или дигитално през ВИТМАН Интерактив – в момента върху серво хидравлична шприц машина SmartPower 120/525.