декември 2020

Светът ще бъде изправен пред пандемията от COVID-19 още известно време. Строгите правила за спазване на социална дистанция и повишените изисквания за хигиенни предпазни мерки оказват влияние върху производството на пластмасови изделия и върху начина, по който хората работят съвместно в обща производствена среда. В личния и в професионалния живот дигиталната комуникация от какъвто и да било тип придоби все по-голямо значение. Но как тази тенденция влияе върху производствените предприятия и дали сега е най-подходящият момент за още по-бърза дигитализация на машините чрез внедряване на MES системи за управление на производството? „Това са въпроси, пред които са изправени предприемачите на фона на необходимостта да поддържат производствата си във време на криза. Отговор на тях дава г-н Джорджо Пигоцо, дигитален продуктов мениджър на Wittmann Group, който изброява предимствата, които предлагат дигиталните решения на компанията, като MES системата TEMI + и интелигентната комуникационна платформа Wittmann 4.0. 

december_1.jpg

Господин Пигоцо, коронавирусът внезапно промени общите правила за междуличностно поведение от всякакъв вид. Какви според Вас са новите потребности на индустрията в резултат на тази промяна?

Освен икономическите предизвикателства, през следващите няколко месеца компаниите ще трябва да се справят с корекции в логистиката на своите процеси. Правилата за сътрудничество в производствените области драстично се промениха. Необходимостта от спазване на дистанция между отделните членове на персонала, ограниченията за междуличностен контакт и изискването за носене на лични предпазни средства създадоха физическа бариера за протичането на традиционните стандартни процеси във всяка компания. Тези ограничения определено оказват влияние върху ефективността на производството. Необходимостта от оптимизиране на производствените разходи обаче ще изисква вземане на решения от страна на ръководството или за смекчаване на правилата за здраве и безопасност на труда, или за намаляване пониженията в ефективността чрез въвеждане на нови инструменти и производствени стратегии.

Това ни отвежда до въпроса за работата от вкъщи. Можете ли да предложите някакви решения в тази област, за да повишите ефективността на производството?

Ние от Wittmann Battenfeld отдавна подкрепяме дигитализацията на производството, а напоследък и по един много специален начин след въвеждането на някои уникални и иновативни продукти, като Wittmann 4.0 Plug & Produce и нашата MES система TEMI +. С гордост мога да кажа, че вече успяхме да осигурим децентрализиран и независим от местоположението достъп до машини и производствени клетки много преди появата на тази пандемия. Това се дължи на взаимосвързаността на нашите продукти. Всъщност ние сме единствената компания в момента на пазара, която предлага решение за покриване на цялата производствена верига в индустрията за леене под налягане, от сушене на материалите и реалния процес на шприцване до внимателното депозиране на готовия продукт в опаковките за транспортиране.

Можете ли да ни дадете пример?

От известно време предотвратяването на заразяване в медицинските технологии вече е жизненоважен фактор. Затова е важно да се сведе до минимум човешкото вмешателство, тъй като хората обикновено са най-големия източник за наличието на фини прашинки. Решението е нашата производствена клетка Wittmann 4.0 с централно управление на дисплея UNILOG B8. Дисплеят на производствената клетка може да бъде показан и на децентрализиран екран на монитор, разположен извън чистото помещение. Чрез този екран могат да бъдат зададени промените на параметрите според изискванията. И това важи не само за шприцмашината, но и за всички периферни устройства и роботи, свързани чрез платформата Wittmann 4.0. Веднага след като тази производствена клетка Wittmann 4.0 бъде интегрирана в нашето MES решение TEMI +, потребителите ще имат на разположение и възможност за дистанционен мониторинг и анализ. А това ни отвежда направо към настоящата ситуация за спазване на социална дистанция.

Каква е концепцията на производствените клетки Wittmann 4.0?

Wittmann 4.0 е комбинация от хардуер и софтуер, която е предназначена за оптимизация и взаимодействие между периферни устройства/роботи Wittmann и машини Wittmann Battenfeld. Централният рутер на Wittmann 4.0 действа като диригент на оркестър, хармонизирайки производственото оборудване и осигурявайки перфектна синхронизация. В основата е концепцията на IoT (Интернет на нещата). Рутерът на Wittmann 4.0 разпознава кои устройства са свързани към производствената клетка и/или трябва да бъдат свързани към нея. Той издава предупредителен сигнал винаги, когато е свързано грешно устройство за използване в производството на определена част. Устройствата на производствената клетка често са много различни помежду си, но всички действат заедно като един уред от гледна точка на оператора. Дисплеите на уредите на производствената клетка Wittmann 4.0 могат да бъдат събрани на едно централно място – дисплея UNILOG B8. Нещо повече, комбинацията от Wittmann 4.0 с TEMI + дава възможност на нашите клиенти да наблюдават и запазват аналитичните данни не само от шприцмашината, но и от периферните устройства. Ние все още сме единствената компания на пазара, която е в състояние да предложи такъв вид технология.

TEMI + е решение на Wittmann за MES система. Защо клиентите Ви да използват конкретно този продукт в своето производство?

Вече споменах, че някои физически бариери, като избягването на междуличностен контакт, ще окажат влияние върху ежедневната работа. Благодарение на TEMI + можем да гарантираме активно и проследяващо дистанционно наблюдение на производството. Възможно е да се извърши от компютър във фирмата или от таблет, който може да се свърже отвсякъде чрез защитена VPN връзка. По този начин специалистите в производство могат да предотвратят нежеланите престои, просто като наблюдават тенденциите в производствения цикъл и да поискат намеса от оператор, само когато са разпознали проблема или директно да го отстранят. Дължи се на способността на TEMI + да генерира алармени сигнали, както и на факта, че интерфейсът UNILOG B8 може да се управлява дистанционно. Освен тези предимства, TEMI + е в състояние да преобразува данните в представителни ключови показатели за ефективността, известни като KPI показатели. Те се използват за анализ на случаите, в които се наблюдава намаляване на производствената ефективност и за установяване на причините, както и в помощ при предприемане на подходящи коригиращи действия. Други налични опции са разширяването на дигитализацията на производствените данни, като например за проверки на качеството, които могат да се извършват дигитално с TEMI +, за да се намали документацията на хартия. А това също допринася за свеждане до минимум на възможните рискове от заразяване.

Говорим за интерфейси и комуникация. Как функционира комуникационната функция „машина-машина“, когато оборудването не е на Wittmann?

Често ми задават този въпрос. Изключително малка част от производителите на изделия от пластмаса използват машини само от един производител. Освен това прилагането на машини от различни поколения също е обичайна практика. Нашето MES решение TEMI + е напълно съвместимо с шприцмашини от най-различни производители. Ние инсталирахме връзки за повечето модели шприцмашини на основните марки в света. Това дава възможност, дори и на клиентите без нито една машина на Wittmann Battenfeld да се възползват изцяло от системното ни MES решение за управление на производството, което е специално разработено, за да отговаря на изискванията на производителите на пластмасови изделия. За по-старите модели шприцмашини, които не са предвидени за дигитално свързване, разработихме IO-конектор, който позволява свързването им чрез I/O сигнали. Разбира се, обемът информация от такова решение е по-малък, отколкото от оборудване с цифрови интерфейси. Най-високата степен на свързаност и обем на информацията за момента се постига чрез производствените клетки Wittmann 4.0.

Защо предприемачите трябва да инвестират в цифрови технологии точно сега?

Във времена като настоящото новите инвестиции следва да се разглеждат и изпълняват с още по-голямо внимание. Със сигурност приоритет ще имат инвестициите, които обещават кратък период на изплащане. Записите на достоверни данни и опитът с вече инсталираните MES системи TEMI + показват, че в резултат на очакваните подобрения в ефективността на производството може да се достигне период на изплащане за по-малко от година. Когато вземем предвид това финансово предимство, инвестицията в нашите дигитални продукти, Wittmann 4.0 и TEMI +, е препоръчителна и навременна.