ноември 2020

По-долу представяме едни от най-интересните експонати на Wittmann Battenfeld, които компанията планираше да покаже по време на изложението Fakuma 2020. Тъй като събитието бе отменено заради пандемията от COVID-19, компанията презентира акцентите си за 2020 г. чрез видеоклипове, качени на уебсайта „Virtual Fakuma“.

Гранулатор G-Max 13

november_1.jpg

G-Max 13 допълва съществуващата серия гранулатори G-Max на Wittmann, чиито размери на камерите за смилане варират от 130×260 mm до 460×235 mm, а двигателите им са с мощност от 2.2 kW до 4 kW. Моделите от серията G-Max са с производителност до 50 kg/h и са предназначени за шприцмашини със сила на затваряне на пресформата до 500 t.

Гранулаторът G-Max 13 се разполага в непосредствена близост до шприцмашината и е подходящ за рециклиране на меки до средно твърди леяци от PP, PE, ABS или PU. Той може да се използва за шприцмашини със сила на затваряне на пресформата до 230 t.

G-Max 13 се предлага с решетъчни сита с диаметър на отворите 4 или 5 mm. Това позволява използването на различни материали и постигането на различна производителност. Отворите на ситата имат конична форма, така че мекият и лепкав гранулат преминава по-лесно, което допринася за минимизиране на натрупания материал в отворите. Накланящият се бункер за материала улеснява изключително много почистването и обслужването на уреда. Например смяната на ситото може да се извърши без инструменти, като по този начин времето, необходимо за обслужване, е намалено до минимум.

Гранулаторът има отворен ротор с три ножа. Той е проектиран с разстояние между ножовете и ротационна ос, за да се осигури безпрепятствена вентилация на камерата за смилане. Благодарение на този тип конструкция, моделът е изключително подходящ за абразивни материали, които са чувствителни към нагряване, или части, които все още не са напълно охладени. Смяната на ножовете също е много лесна и удобна.

Новият гранулатор G-Max 13 постига производителност до 35 kg/h, в зависимост от формата на частите/леяците, размера на ситото и качеството на материала. Той се отличава с ниски нива на шум при работа и е изключително енергийно ефективен.

CARD – малки сушилни с голяма ефективност

november_2.jpg

От 1 април 2020 г. Wittmann допълни своето портфолио с нови сушилни със сгъстен въздух от серията CARD. Още през първите няколко месеца след пазарния им дебют стана ясно, че въпреки голямото разнообразие от различни размери, три модела са особено търсени от потребителите. Това са CARD 6G/FIT, CARD 10S и CARD 20S. Тези уреди позволяват настройка на желаната температура на сушене през операционен панел със сензорен екран, като в края на фазата на предварително сушене се издава сигнал, който предупреждава за автоматичното стартиране на производството. Данните за процеса на изсушаване могат да бъдат експортирани през USB порт или чрез OPC UA.

Използването на сушилните може да бъде координирано с планираното производството чрез интегриран седмичен таймер. Това позволява поддържането на уредите в експлоатационна готовност веднага щом е необходим изсушен материал. Разходът на сгъстен въздух при моделите CARD S се настройва много фино и прецизно спрямо действителната потребност чрез интелигентна цифрова система за контрол на обем въздух.

При използване на зареждащо устройство за пълнене на сушилнята се осигурява непрекъснато подаване на материал и сушилнята автоматично разпознава кога трябва да се понижи температурата на сушене.

В случай, че интервалът между два цикъла на транспортиране на материал надвиши определен период от време, това се тълкува като „липса на необходимост от материал“ и сушилнята стартира необходимите операции за защита на материала и за намаляване на консумацията на енергия.

Сушилните CARD могат да бъдат монтирани директно върху устройството за подаване на материал към шприцмашината. В комбинация с фланцова скоба е възможно уредите да бъдат премествани в положение паркиране или изпразване. С използването на адаптери за бърза смяна допълнително се пести време при прехвърляне на сушилните от една машина на друга.

Управляваща мрежова система M8 за централизирани системи за транспортиране и зареждане на материал

november_3.jpg

Основен приоритет на Wittmann е удобното използване и широката функционалност на системите за управление. Новата мрежова система за управление M8-IPC, базирана на CAN шина, е усъвършенствана модификация на сегашната система за управление M7-IPC. Тя опростява контрола на сложни инсталации и чрез модерния си дизайн ясно визуализира състоянието на всеки уред.

Нова функция в системата е наличието на набор от свободно програмируеми модули или логически устройства, които поддържат заявки, изчислителни функции, цикли и мн.др., за да осигурят правилната смяна на позицията и свързването към различни изходи. Например, веднага щом материалът от един източник свърши, системата автоматично преминава към друг източник. Тези нови възможности за дефиниране на логически операции предлагат на потребителите лесен начин за програмиране на последователности, оптимално насочени към всеки отделен процес.

Нещо повече, M8 се предлага с функция „преброяване“ – всеки път, когато потребителят пожелае да се задейства определена операция след изпълнението на фиксиран брой цикли на превключване, тази функция осигурява лесно изпълнение на задачата.

Друга нова функция е кодирането на рециклиран гранулат. Ако повторно смленият материал, идващ от няколко машини, не е обработен по един и същи начин, материалът от отделните гранулатори може да се транспортира в отделни контейнери, без да се смесва. Устройства за обработка на RFID-кодираните материали гарантират, че материалите се транспортират, само ако транспортната лента е правилно свързана към гранулатора и към съответстващия контейнер. По този начин се предотвратява смесването на различни видове рециклиран материал.

Друго важно изискване на потребителите вече също е удовлетворено. Останалите количества материал в машината могат да бъдат транспортирани обратно към първоначалния контейнер. Ако производството бъде прекъснато, съществува риск изсушен материал да остане в машината по време на престоя, което след това причинява проблеми при пускане в експлоатация и възобновяване на производството. Или пък по време на смяна на материала останалият в машината материал най-често се изпразва и след това се изхвърля. С помощта на контролните функции на M8-IPC такива количества могат да бъдат „регенерирани“ и използвани повторно.

Благодарение на различното цветово кодиране, експлоатационното състояние на отделните уреди е ясно различимо. В случай на аларми за грешка, системата уведомява отговорните лица по имейл.

За да изпълняват възложените им задачи бързо и безпроблемно, операторите могат да избират между няколко различни системи. За тази цел са налице и различни информационни екрани, показващи пътя на материала през всички станции до потребителя, т.е. до машината и/или до пресформата.