март 2020

При своето участие на международния панаир за пластмаси К 2019 Wittmann представи множество нови роботи, включително два нови модела от серията Primus – 16T и 48T (Т = телескопична вертикална ос), както и три модела от новата високоскоростна серия Sonic – 131, 142 и 143. По време на изложението беше представен и най-новият робот WX138, който направи своя дебют пред посетителите на К 2019.

WX138_1.jpg

Компанията Wittmann е добре известна със своите роботи с подвижни X-оси, чието предимство е възможността за използването им напр. при двукомпонентни детайли, както и в приложения с гъвкаво захващащо устройство и различни допълнителни оси, т.е. при сложни решения за автоматизация, които са типични за шприцмашини от 300 t до 4000 t. Тяхната конструкция намалява височината на производствените клетки, тъй като е възможно да се работи с по-ниски адаптери.

За шприцмашини със сила на затваряне до 300 t, основното предимство е, че надвесените елементи са подредени по компактен начин, което е особено важно, когато става въпрос за защита на оператора. Това са основните причини Wittmann да създаде своя първи робот в новото изпълнение WX с фиксирана X-ос.

WX138 е много повече от обикновено усъвършенстване на съществуващ робот. WX138 има принципно нов дизайн. Той се предлага с полезна товароносимост 12 kg и няколко абсолютно нови функции.

WX138_2.jpg

Ходът за освобождаване на формата (X-ос) е с диапазон от 620 mm до 920 mm и се задвижва по иновативен начин чрез вътрешен ремък. По този начин задвижващото устройство е напълно скрито вътре в профила на оста, а подвижните товари се редуцират с 30%. Вертикалният ход, който варира от 800 до 1200 mm, предлага достатъчна гъвкавост в приложението на WX138 в производствени клетки, както и за шприцмашини със сила на затваряне до 300 t. Друга особеност е значително повишената здравина на вертикалния профил – собствена разработка на Wittmann. В сравнение с подобни системи здравината в посока хода на освобождаване на инструмента е увеличена с 50%, а по посока главната носеща ос (Z-ос) – със 100%.

Освен това усъвършенстваният дизайн на робота предлага предимствата на вътрешното окабеляване и защитата на вертикалното задвижващо устройство. Главната ос (Z) се предлага със същия дизайн като хода на освобождаване на шприцформата, а задвижващото устройство се интегрира по същия начин вътре в стоманения профил – също разработка на Wittmann. В него се намира енергийното захранване и задвижващото устройство. По този начин всички движещи се компоненти са скрити оптимално за избягване на контакт с оператора. Заедно с компактния електрически шкаф, побиращ се на по-малко от 130 mm зад оста Z, цялата конструктивна разработка на WX138 гарантира, че роботът може да се управлява много лесно и е надеждно защитен в съответствие с изискванията на СE.

При разработването на WX138 специалистите на Wittmann са целили проектирането на рентабилна система, не само по отношение на робота, но и спрямо необходимите защитни елементи. Като цяло това отваря още по-широко поле за приложение на WX138 при всички видове машини за леене под налягане чрез шприцване.

Специфики на робота Wittmann WX138

Като всички роботи от серията WX и WX138 се управлява с новата система Wittmann R9. Нейният 10.1-инчов сензорен дисплей предлага всички функции на ефективен контролен център, включително създаване на последователност от операции, извършвани от робота и възможност за обмен на данни с други устройства чрез комуникационната технология OPC-UA.