ВИТМАН БАТЕНФЕЛД с иновативен импулс на K 2016

ВИТМАН БАТЕНФЕЛД представя на K 2016 в Дюселдорф от 19 до 26 октомври в хале 16, щанд D22, под мотото „be smart“ многобройни иновативни нововъведения. Върхът на тазгодишния панаир K-Messe е новото управление UNILOG B8, което се въвежда на всички машини от серията Power. Ще се видят и новости по технологията на машините. Интеграцията в света на индустрията 4.0 е червената нишка през множеството показани експонати.

Нашият панаирен връх: Новото UNILOG B8
Новото управление UNILOG B8 на ВИТМАН БАТЕНФЕЛД – показано за първи път на машина EcoPower на 40-годишния юбилей на групата ВИТМАН – ще се види на всички машини на панаира K-Messe в Дюселдорф. Това ново поколение управление се отличава от предишната версия чрез допълнителни функции и повишен потребителски комфорт. На 21,5“ Full HD Multitouch-екран със съответстващ нов дизайн функциите на процеса ще могат да се извикват чрез жестове (увеличаване/ плъзгане на принципа на таблет/ мобилен телефон), а възможните движения ще се обслужват чрез тач-бутони в централната конзола на машината. По този начин става възможно, често използвани функции да се извикват лесно и директно.


Визуализацията и обслужването на машината работят под новата Windows® 10 IoT-операционна система, предоставяща широки възможности за модерна обслужваща повърхност и лесно включване в отворения свят на приложенията на Windows®. Разделянето на екрана позволява едновременното изображение на две различни функции.

Това е особено предимство, тъй като чрез технологията WITTMANN 4.0 машините и периферните устройства могат да се показват и обслужват паралелно на монитора на машината. Асистиращи и помощни системи подпомагат обслужващия персонал при настройката на машината и оптимизирането на процеса.


Панаирна новост EcoPower Xpress с IML-приложение
С новата EcoPower Xpress ВИТМАН БАТЕНФЕЛД представя една бърза, изцяло електрическа машина, отговаряща предимно на изискванията на опаковъчната промишленост. Високо динамичните задвижващи оси за шприцване, затваряне и отваряне на EcoPower Xpress са предвидени за бързи движения и най-висока точност на регулиране. Освен това чрез използването на серво мотори се постига максимална енергийна ефективност. EcoPower Xpress означава висока производителност при оптимизирано използване на енергията и дава решаващ принос към устойчивостта в преработката на пластмаси. На панаира K-Messe в Дюселдорф EcoPower Xpress ще може да се види в комбинация с една инсталация за вградени етикети WITTMANN W837 IML. EcoPower Xpress 400/1100+ ще произвежда капаци от РР с 8-гнездов инструмент на фирма Грайнер Пакаджинг, Австрия с време на цикъла 4,7 секунди. Страничният робот W837 на ВИТМАН поставя IML-етикетите, взема етикетираните капаци, показва ги на интегрирана камера за качествен контрол и ги разделя на добри и лоши детайли. Компактната конструкция и бързата смяна на етикетите отличават тази IML-инсталация.


Компетентност в медицинската техника с EcoPower Medical

С една машина от серията EcoPower-Medical – 110/350 ВИТМАН БАТЕНФЕЛД представя на панаира K-Messe своята компетентност в медицинската техника. В тази комплектна производствена клетка, изпълнение чисто помещение, снабдено с Laminar Flow Box на фирма Макс Петек, Германия се произвежда централната помпена част на инхалатора Respimat на фирма Бьорингер Ингелхайм микроПартс ГмбХ, Германия. Материалът е PEEK. Детайлите и под-леяците на топлия канал се изваждат от 8-гнездовия инструмент с конципиран за работа в чисто помещение манипулатор със страничен робот ВИТМАН W837, леяците се сепарират, а детайлите се разделят по гнезда. При този експонат съгласно мотото „be smart“ обслужването на машината се изнася извън чистото помещение с „дистанционно“ чрез външен таблет. Това е важен модул в смисъла на „умна машина“ в рамките на концепцията Индустрия 4.0 по номенклатурата на VDMA.


Хибридна технология, представена на EcoPower 110/350

На една EcoPower 110/350 на панаира K-Messe в Дюселдорф с 1-гнездов инструмент на IKV Аахен (институт по преработка на пластмасите) се показва производството на детайл с хибридна структура. Това приложение съчетава дълбоко изтегляне на метални детайли и шприцване на пластмаса зад тях в шприцформата. Специално обработената ламарина се поставя в инструмента от ВИТМАН робот с новото R9-управление и в хода на затваряне се изтегля дълбоко чрез щемпел. След това зад оформената ламарина се шприцва PA. Готовият хибриден детайл се изважда и подрежда отстрани. С управленията от ново поколение на машината B8 и на робота R9 се открояват предимствата на общото развитие в смисъла на „всичко от една ръка“.


Метод със структурна пяна CELLMOULD® на голяма машина MacroPower

На една MacroPower 1100/8800 посетителите ще имат възможност да се убедят в предимствата на разработения от ВИТМАН БАТЕНФЕЛД метод за структурно разпенване CELLMOULD®. Този метод, който дава възможност за производство на особено леки, свободни от вътрешни напрежения детайли с голяма здравина, представлява голям интерес преди всичко за автомобилната промишленост, в която теглото, както и оптичното впечатление, играят особена роля. На MacroPower 1100 ще се покаже производството на автомобилен детайл. Готовите детайли ще се изваждат с ВИТМАН робот W843 pro с новото R9-управление, ще се подлагат на качествен контрол и ще се поставят върху транспортен конвейр.

Като демострация на Индустрия 4.0 на тази машина за пръв път ще се представи под името „Smart Services“ функцията CMS (Conditon Monitoring System). Важните за състоянието на машината данни се измерват със сензори, подлагат се на оценка в управлението на машината и чрез MES система се предоставят в администрацията на предприятието за планиране на дати за техническа поддръжка.


MicroPower в многокомпонентно изпълнение

Друга забележителност на панаирния щанд на ВИТМАН БАТЕНФЕЛД е MicroPower 15/10H/10H, първата 2 компонентна машина от конципираната за производство на най-малки и микро детайли серия на предприятието: MicroPower. На тази машина, оборудвана с два паралелни шприцагрегата и въртяща маса, ще се произвежда с 1 гнездов инструмент на фирма Ортофон, Дания, 2 компонентен щекер в глава на звуконосител от PC и електрически проводим PC. Машината разполага и с интегрирана система с камера и ВИТМАН W8VS4 Scara робот за напълно автоматичен качествен контрол и изваждане на детайлите.


Многокомпонентна технология и на сервохидравличната SmartPower

Следвайки мотото „be smart“, ВИТМАН БАТЕНФЕЛД представя за пръв път на K 2016 метода Combimould (многокомпонентната технология) на машина от сервохидравличната серия SmartPower. Серията SmartPower вече е стандартно в обхват 25 – 350 тона сила на затваряне, а от K 2016 вече и в многокомпонентно изпълнение. На една SmartPower 180/525H/210L ще се произвежда капачка за напитка от термопласт и течен силикон с 8-гнездов инструмент на фирма AЦХ Веркцойгбау с използването на преместваща техника. Преместването и изваждането на детайлите ще се извършва с ВИТМАН робот W832 pro.


Шприцблас на SmartPower 240

Друг интересен и находчив метод се демонстрира на една SmartPower 240/1330. В 2-гнездов инструмет на фирма Гросфили, Франция, се шприцват преформи от РР за 150 мл флакон и после се издуват в инструмента. Оборудваният с индекс плоча инструмент се състои от 3 станции. В първата се шприцват преформите, във втората се издуват, а в третата се изхвърлят за свободно падане. Щедро оразмереното пространство за инструмента на серията SmartPower я прави особено подходяща за многокомпонентни приложения. Чрез развитие на инструмента в 4 станции преформата би могла да се обвие чрез шприцване на втори компонент за получаване на атрактивни многокомпонентни издувни детайли.


„Be smart“: светът на Индустрия 4.0 – представен на SmartPower 350

На всички изложени на K 2016 експонати се реализира и демонстрира връзката в мрежа на машина и периферия с ВИТМАН 4.0.

Умно производство чрез индивидуализиране и проследяемост от гледна точка на Индустрия 4.0 е темата на експонат SmartPower 350. Център на тази тема ще бъде една напълно автоматизирана и интегрирана машина от сервохидравличната серия SmartPower, чрез която посетителите ще имат възможност да участват на живо в създаването на индивидуални пластмасови детайли.

На една SmartPower 350/3400 с инструмент на фирма Хайдлмайер, Австрия ще се произвежда атрактивна чанта от TPE, върху която ще може да се направи лична отпечатка. На един терминал посетителят може да въведе името си. За да произведе чанта с лична отпечатка, той ще получи лист с QR-код, който може да сканира на станцията за предаване, така че на следващата готова чанта, плъзгаща се от инструмента в станцията за надписване, да бъде отпечатано чрез лазер неговото име. Производствените данни на „персонифицираната чанта“ ще могат да се зареждат чрез сканиране на QR- кода в продължение на 14 дни по време и след панаира. Придвижването на чантите става с ВИТМАН робот W843 pro с новото R9-управление.

Вертикална машина с въртяща маса и автоматизация

Заедно с машините от серията Power ВИТМАН БАТЕНФЕЛД показва на тазгодишния панаир К и една вертикална машина с въртяща маса и автоматизационна инсталация. CM 40/210 R1280 е една машина от новата серия CM-R с въртяща маса и сила на затваряне от 400 kN. При CM-R40 свободният от колони затварящ агрегат, както серворегулираният шприцагрегат, са монтирани вертикално. Вертикалната конструкция на C-рамка с два симетрични затварящи цилиндъра позволява максимално свободно пространство в зоната на инструмента и по този начин най-добра достъпност.


С ВИТМАН 4.0 направо в света на ИНДУСТРИЯ 4.0

Както вече споменахме, чрез ВИТМАН 4.0 се реализира свързването в мрежа на машина и периферия на всички изложени на К’ 2016 инсталации. Чрез новото управление на машината В8 могат да се свързват и обслужват машини, роботи и периферни устройства на базата на единната Windows-среда. По този начин е възможен взаимен обмен между отделните уреди и целият процес на преработка е оптимално съгласуван и проследим. Рутерът ВИТМАН 4.0, собствена разработка на ВИТМАН, допринася съществено за сигурността на данните в цялата система. Само уреди, които еднозначно се идентифицират със сертификат за сигурност в рутера, получават достъп до работната клетка. Рутерът е интегриран в шприцмашината и заедно с включената периферия е свързан в мрежата на клиента. Чрез рутера ВИТМАН 4.0 отпада нуждата от ръчното въвеждане на IP-адреси на отделните уреди в работната клетка. По този начин става възможно динамично включване и изключване на уреди също и по време на работа на инсталацията съгласно мотото „включи и произвеждай“. Освен това се реализират предимствата на свързване към MES или ERP системи, респ. достъп до шприцмашината, робота или периферните устройства чрез персонален компютър. Сигурен информационен обмен със системи за следене на състоянието, дистанционен контрол или базирания на Windows интернет сервиз 24/7 на ВИТМАН БАТЕНФЕЛД също са гарантирани. Технологията ВИТМАН 4.0 отваря пътя към света на Индустрия 4.0 и надгражда с важен принос към кибер сигурността на производствените предприятия.

B8

Фиг. 1: Новото UNILOG B8 управление – след K‘2016 налично за всички машини

MicroPower   multicomponentФиг. 2: MicroPower в многокомпонентно изпълнение

SmartPowerФиг. 3: Машина от сервохидравличната серия SmartPower

CM R 40Фиг. 4: CM R 40 вертикална шприцмашина – свободен достъп от всички страни

 

Групата ВИТМАН

Групата ВИТМАН е водещ в световен мащаб производител на шприцмашини, роботи и периферни устройства за пластмасопреработващата индустрия с главно седалище във Виена, Австрия и се състои от две водещи търговски подразделения: ВИТМАН БАТЕНФЕЛД и ВИТМАН. Общо предприятията в групата имат десет производствени площадки в седем държави и 30 търговски представителства във всички важни пазари на пластмасите в света.

ВИТМАН БАТЕНФЕЛД продължава да изгражда своята пазарна позиция като производител на шприцмашини и специалист по прогресивни технологии на процеса. Като доставчик на най-модерна и широкообхватна машиностроителна техника с модулна конструкция предприятието отговаря на актуалните и бъдещи изисквания на пазара на преработката на пластмаси чрез шприцване.

Продуктовата програма на ВИТМАН обхваща роботи и автоматизиращи инсталации, системи за снабдяване с материал, сушилни, гравиметрични и волуметрични дозиращи уреди, мелници, темпериращи и охлаждащи устройства. С тази обширна гама периферни устройства ВИТМАН предлага на преработвателите на пластмаси цялостни решения, покриващи всички нужди – от единични работни клетки до напълно интегрирани системи, обхващащи цели производства.

Сливането на отделните направления под общия покрив на групата ВИТМАН доведе до гладкото допълване на двете продуктови линии – в полза на преработвателите на пластмаси, проявяващи засилен интерес към безпроблемно интегриране на преработващата машина, автоматизацията и периферията.