• Рециклиране на пластмаси;
 • Преработване на био-базирани материали;
 • Управление на машина UNILOG B8;
 • Пластифициращи системи;
 • Пластифициращи агрегати;
 • Защита против обратен теч;
 • AIRMOULD® Методи;
 • BFMOLD® Технология;
 • CELLMOULD® Метод;
 • COMBIMOULD Многокомпонентна технология;
 • IMD – Технология за обратно шприцoване;
 • LIM – Liquid Injection Molding - шприцване на течности под налягане;
 • PIM – Powder Injection Molding - прахово шприцване;
 • ВИТМАН БАТЕНФЕЛД оборудване за МЕДИЦИНА:;
 • ВИТМАН 4.0 – Смарт работна клетка

Индустрия 4.0 е интерактивна мрежа в производството чрез използването на съвременни интернет технологии. Целта е да се установи комуникация между производственото оборудване, продуктите и техните компоненти, за да се постигне ефективно и персонализирано производство. Със своята модулна библиотека "ВИТМАН 4.0" групата ВИТМАН предлага множество технологии 4.0. Фокусът е върху интелигентните функции за самооптимизация на отделните устройства, единна платформа за трансфер на данни между шприцмашината и периферните устройства ВИТМАН, различни модули за обслужване и поддръжка, както и несложна интеграция в MES.

CMS – Condition Monitoring System - Система за наблюдение на състоянието

CMS, система, която съчетава технически компоненти с човешки диагностични умения. Стратегията за мониторинг на състоянието е постоянно наблюдение на състоянието на компонентите на шприцмашината с цел оптимизиране на тяхната достъпност и ефективност, както и поддържането им на оптимално ниво и по този начин намаляване на разходите по време на жизнения цикъл.

 • Открива неизправности, преди да са прекъснали работата на системата;
 • Позволява планиране на превантивно обслужване;
 • Намалява разходите и увеличава производителността.

QuickLook

Лесна и удобна проверка на производствения статус чрез смарт телефон:

 • Производствени данни и състояние на всички основни устройства в производствена клетка;
 • Пълен преглед на най-важните производствени параметри;
 • Достъп до производствени данни, аларми и дефинирани от потребителя данни;
 • Устройствата могат да бъдат групирани и сортирани по техния статус.

Интелигентно производство

MES

Традиционната област на действие на Индустрия 4.0 е интеграцията на машините и работните клетки към софтуерни пакети от по-високо ниво като ERP и MES. Това не само позволява мониторинг и планиране на производството, но също така и събиране на данни за проследимост на производствените параметри.

TEMI+ пакети

TEMI Plus – стандартен пакет за производствен мониторинг и планиране на производството.

Състоянието на всички машини и тяхната текуща обработка на поръчките може да бъдат проверени на живо и „с един поглед“. Допълнителни подробности за отделните производствени клетки могат да бъдат получени лесно. Знанието какво да се прави и кога е ключът към успешното планиране на производството. Този модул улеснява вземането на правилни решения и оптимизирането на производството.

KPI pro

TEMI + представя графично по прост и ясен начин ключови производствени числа, които са от съществено значение за икономическия успех на шприцпроизводството.

Разширен пакет: известяване с аларма. При всеки производствен процес, независимо колко перфектно е настроен, може да има прекъсване. В такъв случай TEMI + mobil Ви уведомява за времето и причината за пркъсването.

QMS-модул

Работните инструкции за контрол на качеството, съхранявани в TEMI +, могат да бъдат извикани по време на производството и записаните данни за процеса или измерените стойности на произведените части могат да бъдат проследени безпроблемно и в правилната партида.

Свързващ пакет: Модул за ERP-връзка

Поръчки от съществуваща ERP-система (система за планиране на корпоративни ресурси) автоматично могат да се изпращат до TEMI + и оттам да се отчитат обратно до ERP-системата.

IMAGOxt:

Модул за измерване на текущата консумация на енергия. Тези данни също могат да бъдат запазени със съответните параметри (например температура, влажност на въздуха).

Интелигентният шприцагрегат

HiQ пакетите предлагат допълнения към съществуващия софтуер за управление на машината UNILOG B8. Те предоставят допълнителни функции за оператора - от една страна да гарантират по-голяма яснота за процеса, а от друга страна да улеснят обслужването.

HiQ пакети

HiQ Melt: метод за мониторинг на качеството на материала. Измерваната величина е консумацията на енергия по време на пластифициране, измерена чрез въртящия момент на шнека по хода на пластифицирането.

HiQ Flow®: е софтуер за компенсиране на колебанията на вискозитета. По време на инжекционната фаза се определя измерена стойност за вискозитета. Ако има отклонение във вискозитета, машината изчислява компенсация, за да поддържа постоянно теглото на детайла.

HiQ Metering: Този метод се използва за активно затваряне на защитата против обратен теч. Вмъква се програмна стъпка между края на дозирането и декомпресионния ход, където чрез целеви движения на шнека защитата против обратен теч се затваря .

HiQ Packing®: Шприцпроцесът за балансирано разпределение на налягането във фазата на задържащо налягане. Това е например съществена предпоставка за зелени части без пукнатини при прахово шприцване. Програмата HiQ Packing® позволява още по-прецизен контрол на движението на шнека по време на превключване на задържащо налягане и последващата фаза на задържащо налягане.

HiQ Cushion®, само MicroPower: Тази система за контрол на възглавницата на стопилката е в състояние да разпознае тенденциите в промяната на дължината на възглавницата и да я компенсира в определени граници.

Смарт машина – ЕКСПЕРТНИ системи

 • ЕКСПЕРТНО щамповане:

за EcoPower: прецизно щамповане и отваряне със сервоелектрически задвижващ затварящ агрегат

за MacroPower: прецизно щамповане и отваряне вкл. паралелно управление чрез симултантно задвижване на всички четири притискателни възглавници

 • ЕКСПЕРТНО щамповане-pvT:

за MicroPower и за EcoPower: силно динамичен контрол на релефното налягане в зависимост от конкретния обем и температурата на пластмасовата стопилка в инструмента

 • EXPERT-StepForce: за EcoPower, MicroPower, MacroPower, SmartPower

Постепенно изграждане на затваряща сила по време на шприцване, синхронизирано или чрез обема на шприцване, или от времето на шприцване. Това улеснява обезвъздушаването през делителната линия и по този начин пълненето на матрицата. Икономически ефективен страничен ефект е резултатът от това спестяване на задвижваща енергия.

 • ЕКСПЕРТНО обезвъздушаване

Отваряне на инструмента за неговата вентилация, напр. в комбинация с термореактивната обработка