WiBa QuickLook - онлайн приложение за показване на статуса на машини и роботи

WiBa Quick Look App Store

Приложението WiBa QuickLook от Витман Батенфелд дава възможност за много лесен и удобен начин за проверка на статуса на шприцмашини и роботи чрез използването на смарт телефон.