октомври 2020

Wittmann е компания, чийто десетилетен опит и ноу-хау в роботизацията с основание я нарежда сред водещите производители на висококачествени роботи. През последните години стандартните устройства за приложения по изваждане на изделия от шприцмашината непрекъснато се усъвършенстват. За да отговори на все по-строгите изисквания на потребителите и да улесни избора на подходящо устройство, преди две години компанията разработи серията роботи Primus, които обикновено намират приложение в манипулиращи операции от типа Pick & Place. На изложението К 2019 Wittmann представи за първи път новата серия роботи Sonic.

За разлика от дебюта на серията Primus, през миналата година Wittmann обяви пазарния дебют едновременно на няколко модела от новата серия. Това са роботите Sonic 131, Sonic 142 и Sonic 143. Тези роботи са предназначени за шприцмашини със сила на затваряне от 150 до 500 t. Новите роботи Sonic са разработени на базата на добре познатите високоскоростни UHS устройства (UHS = Ultra High Speed), които Wittmann произвежда повече от 20 години. Изваждането на изделия от шприцмашината с общо време на цикъла по-малко от 8 s се приема за операция с ултрависока скорост.

october_1.jpg

 

Роботите от серията Sonic могат да постигнат време до 4 s за един работен цикъл. Технически задачи с кратки работни цикли далеч не са единствените възможни приложения на новите роботи. Тези изключително динамични устройства могат да се използват и в приложения, които изискват по-дълги производствени цикли. Операции по захващане с времетраене под 1 s допринасят за увеличаване производителността на различни работни клетки.

Всичко това означава редица допълнителни предимства за потребителите. За да се осигури безопасно изваждане на детайлите, процесът по затваряне на формата се извършва само ако всички изделия са в захващащото устройство. В сравнение с производствен процес със свободно падане на детайлите, този метод води до минимално удължаване на времето за един работен цикъл. Други предимства за потребителите са повишеното качество на повърхнините и възможността за групирано подреждане на детайлите, което опростява последващото им манипулиране и опаковане.

Предлаганите към момента роботи са с полезна товароносимост от 3 до 7 kg. За да се предотврати появата на допълнителни контури, които могат да причинят смущения при навлизане в зоната на матрицата, цялото електрическо и пневматично захранване на захващащото устройство е разположено във вертикалната ос на роботите Sonic. Както и при другите роботи на Wittman, вентилите на захващащото устройство и входящите отвори са разположени директно по вертикалната ос, за да се осигурят кратки времена на реакция.

october_2.jpg

Роботите Sonic се предлагат със следните стандартни ходове:

  • X-ос: от 500 до 900 mm;
  • Y-ос: от 800 до 1600 mm;
  • Z-ос: от 1500 до 4000 mm.

По заявка е възможна конфигурация на осите с ходове, различни от стандартните. Серията дължи своята изключителна динамика на ускорение от порядъка на 65 m/s2. Тя е по-висока от ускорението, развивано от най-бързия атракцион в света Formula Rossa, в който пътниците са изложени на натиск с ускорение до 4.8 g.

Демонстрации на робот Sonic 143

На щанда на компанията на К 2019 новата серия роботи Sonic бе представена с два модела. Робот Sonic 143 демонстрираше изваждането на пластмасови детайли за медицински цели от матрица с 48 гнезда. Бе показан също тандемен робот Sonic 142. Възможностите му бяха демонстрирани посредством два робота върху една носеща ос Z, извършвайки изключително динамични движения с висока точност.