април 2020

Иновациите винаги са били основен приоритет на Wittmann Battenfeld. Продуктовите разработки на компанията са проектирани за предоставяне на максимална полза на клиентите и са насочени същевременно към опазване на околната среда. Затова компанията работи съвместно с партньори по проекти за използване на материали, които са 100% рециклируеми и/или напълно биоразградими.

april_1.jpg

Фиг. 1 Схема на управлението в зависимост от вискозитета на материала

Сред новостите от Wittmann Battenfeld са интелигентни машини с адаптивни алгоритми, които се приспособяват към условията на околната среда. Тези възможности бяха показани по време на изложението K 2019 с изцяло електрическата машина EcoPower 55/350, оборудвана със софтуерните пакети HiQ-Flow, HiQ-Melt и HiQ-Metering. Робот W918 на Wittmann и всички спомагателни уреди, свързани с машината, както и MES системата TEMI+, са интегрирани в системата за управление UNILOG B8 чрез платформата Wittmann 4.0. Електронната карта на шприцформата също ще бъде използвана от UNILOG B8. По този начин свързаната чрез рутера Wittmann 4.0 работна клетка може да проверява и съобщава дали спомагателните устройства за избраната карта са достатъчни, или се изисква допълнително оборудване.

По време на изложението такава работна клетка бе използвана за презентация на софтуерните функции HiQ под формата на специализирани лекции и демонстрации на живо. В реално време софтуерът HiQ-Flow автоматично компенсира ефекта от колебанията във вискозитета на материала, осигурявайки по този начин стабилно качество на детайлите и намалявайки брака до минимум.

Нов модел вертикална многокомпонентна шприцмашина с въртяща маса VPower COMBIMOULD със специален пакет за автоматизация

На K 2019 Wittmann Battenfeld показа най-новия модел от гамата PowerSeries в многокомпонентно изпълнение. Моделът VPower 120/130H/210V произвеждаше конектори от PA и TPE за автомобилната индустрия чрез използването на шприцформа с 2+2 гнезда. Системата за автоматизация е разработена от Wittmann Battenfeld и използва робот Scara и линеен робот WX142 на Wittmann.

Нова бърза електрическа шприцмашина EcoPower Xpress в изпълнение за медицинската индустрия

Друг нов продукт от компанията е високоскоростна шприцмашина EcoPower Xpress 160/1100 + в медицинска версия. На тази машина със сила на затваряне 1600 kN бяха произвеждани епруветки от PET за кръвни проби на шприцформа с 48 гнезда, произведена от Pass Card, Тайван. За да отговаря на строгите изисквания към пластифицирането на PET-материала, шприцмашината е снабдена с модифициран високопроизводителен шнек. В тази връзка върху шприцагрегата е монтиран бункерът за сушене на гранулата с помощта на сушилнята DRYMAX 300 с честотно регулиране на Wittmann. Епруветките се изваждат от шприцформата и се поставят в транспортните кутии от нов високоскоростен робот Wittmann, който управлява устройството за смяна на кутиите, като заменя пълните и поставя празни кутии, за да осигури непрекъснато производство на епруветки.

april_2.jpg

Фиг. 2 Пресформа за епруветки за кръв, произведени с EcoPower Express 160 в изпълнение за медицинската индустрия 

MicroPower 15/10 с медицинско приложение 

Друго решение за медицинската индустрия бе демонстрирано на машина от серията MicroPower на Wittmann Battenfeld, предназначена за производство на микроизделия в изпълнение за чисти помещения. Шприцмашината MicroPower 15/10 със сила на затваряне 150 kN произвеждаше фиксиращи микропръстени от поликарбонат за медицински цели на шприцформа с 8 гнезда, произведена от Wittner, Австрия. Шприцваните изделия бяха с тегло от само 2 mg. Новото в MicroPower е усъвършенстваната двустепенна винтово-бутална шприцсистема, която сега може да работи с шприцобеми до 6 cm3.

april_3.jpg

Фиг. 3 CELLMOULD модул на MacroPower 1100 и комбиниран генератор на азот и налягане SEDE

Технология за производство на леки изделия за автомобилната промишленост 

С демонстрация на производство на части за автомобилната промишленост Wittmann Battenfeld показа своята компетентност в технологията за разпенване CellMould, позволяваща изработването на изключително леки и същевременно здрави изделия. MacroPower 1100/12800 с енергийно ефективно сервозадвижване произвеждаше опора от PP за седалката на немска спортна кола (Порше) на шприцформа с 1 гнездо, производство на Frimo, Германия. Машината бе с комбинирано устройство SEDE за генериране на азот и налягане. Необходимият азот за тази технология се извлича от атмосферния въздух и се компресира до работно налягане от 330 bar. Използваният материал е марка полипропилен ME225SY, производство на компанията Borealis, който съдържа 25% рециклирана суровина и 25% талк. Използвайки рециклирана суровина в интериора на леките автомобили, Wittmann Battenfeld допринася за насърчаване използването на рециклирани материали в автомобилната промишленост.

Високотехнологичен листов материал за автомобилната индустрия 

Друго приложение за автомобилната промишленост бе демонстрирано на машина от серията SmartPower в XL конфигурация. На SmartPower 240 XL бе произведен таванен модул за автомобил с функционална повърхност чрез използването на шприцформа с едно гнездо, произведена от Georg Kaufmann, Швейцария. За производството на този модул бе използвана технологията IMD Varioform, разработена от Leonard Kurz. При този процес полупрозрачно декоративно фолио се комбинира с функционална печатна платка със сензорна структура на вътрешната страна на отлетия модул. Сензорът Poly TC демонстрира сензорното управление на функциите включване/изключване на светлината и затъмняване, както и настройка на цвета на LED източника на светлина.

april_4.jpg

Фиг. 4 SmartPower 240 XL с автоматизация на Wittmann Battenfeld за производство на сензорно фолио

Шприцване на течен силикон LSR на EcoPower 160 

Един от основните акценти по отношение на технологиите на Wittmann Battenfeld на K 2019 бе шприцването на силикон. Компанията демонстрира своя опит в тази област, отливайки вентил за медицинско приложение от двукомпонентен силикон LSR с изцяло електрическата машина EcoPower 160/350 в шприцформа с 16 гнезда от Nexus, Австрия.

april_5.jpg

Фиг. 5 Медицински вентил от LSR

Шприцсистемата с открита конструкция позволява лесна интеграция на смесителното устройство на двукомпонентния силикон LSR. Дозиращото устройството Nexus Highline се доставя с нова система за дозиране с интегрирана OPC-UA архитектура. Пресформата използва технология за работа в студено състояние, включително и управление на изключването.

april_6.jpg

Фиг. 6 Опаковки за козметични продукти, произведени от 100% гранулат от естествени материали

Рентабилност чрез рециклиране с пример от опаковащата промишленост

„Рентабилност чрез затваряне на кръга“ – това е не само модерна фраза, но и стратегическа цел. На K 2019 Wittmann Battenfeld представи и един от текущите си проекти, съвместно с партньорска компания. Шприцмашина EcoPower 240/1100H/130L CombiMould с шприцформа с 4+4 гнезда произвеждаше опаковки за козметика от материал, създаден изцяло от естествени компоненти. Този материал може да бъде рециклиран без загуба на функционалните му свойства. Бурканите за козметика се отливаха през основния шприцагрегат, а капаците – през L-агрегата. Машината бе оборудвана с напълно интегриран робот W842 на Wittmann, който вземаше кръгла хартиена маркировка от магазинно устройство и го поставяше на дъното на буркана в подвижната част на шприцформата. След това W842 pro изваждаше изделието от неподвижната част на пресформата и предаваше буркана на робот W818, който я вкарваше в устройството за завинтване на капaчката. W842 pro прехвърляше капаците до затварящото устройство, където те се завинтваха и отвеждаха за опаковка.