2016г. Battenfeld HM 180/1330

Машината е с 200мм увеличен ход на отваряне и разстояние между плочите.

Машината е с акумулатори за бързо шприцване и паралелни движения.

Цена от склада в Калековец : 80 000 Евро без ДДС.