Витман Батенфелд България ЕООД

 • Ясен Щерев Управител
  4147 Калековец, Пловдив, България
 • Станислав Ръководител на сервизен отдел
  4147 Калековец, Пловдив, България
 • Ангел Стойков Сервизен техник - механик
  4147 Калековец, Пловдив, България
 • Евелина Дюкенджиева Продажба на периферни устройства и резервни части
  4147 Калековец, Пловдив, България
 • Ева Кирова Продажба на резервни части
  4147 Калековец, Пловдив, България
 • Олга Милева Счетоводство и контрол
  4147 Калековец , Пловдив, България
 • Иван Чирицкий Сервизен инженер
  4147 Калековец, Пловдив, България